top of page
Om os: About

Sådan forløber vores samarbejde.

Det er vigtigt for mig at finde en samarbejdsform, der passer ind i din hverdag og virksomhed.

 

Derfor aftaler vi i fællesskab, hvordan du ønsker, at samarbejdet skal foregå – om det er et fast antal timer hver uge, eller jeg skal hjælpe dig efter behov.

Vi samarbejder hver for sig . . .

Da det ikke er nødvendigt for mig at sidde fysisk hos dig for at arbejde på de aftalte opgaver, kræver det kun et login til din webshop eller hjemmeside fra din side for at jeg kan udføre disse opgaver.

Når jeg udfører arbejde på afstand, følger jeg en fast og grundig arbejdsgang, hvilket sikrer et vellykket samarbejde for begge parter.

01

Statusmøder online eller pr. telefon

Vi holder korte statusmøder over telefonen eller online på din foretrukne mødeplatform.

Her ser vi hinanden, og jeg informerer dig om status på opgaverne.

 

Det er også her, der måske dukker nye opgaver op, som skal løses. Skulle dette ske, føjer jeg dem til opgavelisten og sender en opdateret liste, der skal godkendes – før jeg påbegynder nye opgaver.

02

Godkendelse

Alle opgaver kræver godkendelse fra dig eller min kontaktperson, både før de igangsættes og når de afsluttes.

Jeg sender en mail til dig, hvor jeg beder om dine kommentarer eller godkendelse.

03

Fakturering

Ved fakturering skeler jeg mellem aftalte faste timer og ad-hoc-opgaver.

Ved et fast antal timer fakturerer jeg ved udgangen af måneden, mens ad-hoc-opgaver faktureres efter opgavens afslutning.

Betalingsfristen er normalt 8 dage fra fakturadato. Denne kan dog variere afhængig af opgavens art.

Faktura sendes automatisk fra e-conomic.

Hvis der ikke reageres på en e-mail eller godkendes en afsluttet opgave, og jeg har anmodet om yderligere information eller godkendelse, som ikke modtages inden for 10 dage efter, at jeg har sendt e-mailen, vil opgaven blive faktureret.

04

Hvordan arbejder jeg?

Jeg arbejder hjemmefra via et remote samarbejde, og dette kræver typisk lidt mere af dig end af mig i samarbejdet.

 

Hvis du ikke selv har tid, skal du udpege en fast kontaktperson, som via e-mail kan udlevere information, billeder m.m. og godkende færdige opgaver, når jeg har brug for det.

 

På denne måde sikrer vi begge, at jeg ikke må stoppe med en opgave, indtil jeg modtager det nødvendige materiale eller de informationer, jeg har brug for.

05

Forventninger og kvalitetssikring

Vi afstemmer forventningerne til samarbejdet, så både du og jeg ved, hvem der tager sig af hvad.

Mine forventninger til samarbejdet:

  • At relevant information leveres til tiden.

  • At mine e-mails besvares senest dagen efter modtagelse.

  • At der allokeres tid fra din eller kontaktpersonens side til samarbejdet.

  • At vi begge overholder den aftalte plan og deadlines.
     

Jeg er proaktiv i mit samarbejde. Derfor vil du til tider opleve, at jeg kommer med forslag, hvis jeg vurderer, det er noget, som er vigtigt, eller som kan forbedre din webshop eller hjemmeside.

KONTAKT MIG NU!

Og lad mig hjælpe dig, med at få succes på internettet med en optimal hjemmeside eller webshop, øge din synlighed og salg gennem en effektiv og brugervenlig website

Med venlig hilsen

Betina Mikkelsen

Ejer af Mikkelsen Consulting​​

bottom of page